Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (http://www.protodikeio-thes.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/downloads/ekloges14/apotel/ypo/anal_ypo_pavlos_melas.pdf)

υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι

Εκλογική Περιφέρεια Ευκαρπίας


1
ΑΒΡΑΜΊΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
1712
ΑΡΌΓΛΟΥ ΦΏΤΙΟΣ
483
ΓΚΟΎΣΕΒ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ
284
ΚΡΟΥΣΤΆΛΛΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
131


5
ΜΆΓΓΟΥ ΚΟΝΔΥΛΊΑ
756
ΜΟΥΣΤΆΚΑ ΜΑΡΊΑ
1007
ΠΑΝΑΓΙΩΤΊΔΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ
328
ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ
849
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΎΔΗ ΜΑΡΊΑ
62Εκλογική Περιφέρεια Πολίχνης


1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΆΔΟΥ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ
298


2
ΑΝΘΊΤΣΑΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ
52


3
ΑΡΒΑΝΙΤΊΔΗΣ ΠΑΎΛΟΣ
761


4
ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΊΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
100


5
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΊΔΟΥ ΜΑΡΊΑ
111


6
ΔΗΜΆΤΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
97


7
ΕΛΕΥΘΕΡΙΆΔΟΥ ΕΜΟΡΦΎΛΗ (ΕΜΥ)
100


8
ΕΞΑΔΑΚΤΎΛΟΥ ΚΑΡΟΛΊΝΑ-ΗΛΈΚΤΡΑ
79


9
ΕΥΘΥΜΙΆΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
59


10
ΙΩΑΝΝΊΔΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
88


11
ΚΟΛΟΒΟΎ ΕΥΑΝΘΊΑ
72


12
ΚΟΥΤΣΟΥΡΆΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ
51


13
ΜΠΑΚΟΓΙΏΡΓΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
149


14
ΜΠΈΛΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΊΔΟΥ ΑΘΗΝΆ
88


15
ΜΩΫΣΊΔΗΣ ΤΖΌΝΙΚ (ΓΙΏΡΓΟΣ)
31


16
ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΊΔΗΣ ΝΑΠΟΛΈΩΝ
171


17
ΝΏΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ
131


18
ΟΚΜΕΛΑΣΒΊΛΗ  ΝΊΝΑ (ΦΩΤΙΆΔΟΥ)  
33


19
ΠΑΛΆΝΤΖΑΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
88


20
ΠΑΝΑΓΙΩΤΊΔΟΥ ΑΦΡΟΔΊΤΗ
103


21
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΎΛΟΥ ΑΝΝΑ
94


22
ΠΆΣΣΑΡΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ
39


23
ΠΟΠΟΒΊΔΗ ΕΥΓΕΝΊΑ
70


24
ΠΡΑΦΤΣΙΏΤΗ ΔΈΣΠΟΙΝΑ
69


25
ΣΤΟΛΤΊΔΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ
129


26
ΤΑΪΤΖΌΓΛΟΥ ΙΩΆΝΝΗΣ
42


27
ΤΑΡΧΑΝΊΔΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
60


28
ΤΑΣΙΟΎΔΗΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ
104


29
ΤΆΤΣΗΣ ΠΈΤΡΟΣ
60


30
ΤΖΕΛΈΠΗ ΜΑΡΟΎΔΑ (ΜΑΡΩ)
76


31
ΤΌΛΟΖΛΗΣ ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ
131


32
ΤΣΕΛΕΜΠΌΝΗ ΣΟΦΊΑ
57


Εκλογική Περιφέρεια Σταυρούπολης

1
ΑΛΜΠΑΝΊΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
57

2
ΑΛΧΑΖΊΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΉΣ
329

3
ΑΝΔΡΙΑΝΊΔΟΥ ΧΡΙΣΤΊΝΑ
82

4
ΑΣΗΜΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ
37

5
ΓΟΥΣΌΠΟΥΛΟΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ
17

6
ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
67

7
ΕΛΕΥΘΕΡΙΆΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΉ
64

8
ΖΈΡΒΑ ΕΛΙΣΆΒΕΤ
67

9
ΘΕΟΓΝΏΣΤΟΥ ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ
59

10
ΘΕΟΧΑΡΟΎΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΉ
96

11
ΚΟΝΙΆΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
34

12
ΚΟΤΑΝΊΔΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
907

13
ΚΟΥΤΣΟΝΊΔΑ ΜΥΡΤΏ
53

14
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΉ
67

15
ΜΑΝΟΥΣΑΡΊΔΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
36

16
ΜΑΝΩΛΟΠΟΎΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ
32

17
ΜΑΥΡΟΥΔΉΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
57

18
ΜΠΕΝΆΚΗΣ ΜΙΧΑΉΛ
42

19
ΜΠΙΤΖΈΝΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ
64

20
ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΈΑΣ
32

21
ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΉΣ
22

22
ΠΑΤΑΡΊΔΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
76

23
ΡΑΚΙΤΖΉ ΦΩΤΕΙΝΉ
60

24
ΣΙΔΗΡΟΠΟΎΛΟΥ ΒΑΡΒΆΡΑ
42

25
ΣΠΥΡΊΔΟΥ ΣΟΦΊΑ
89

26
ΤΖΑΝΉ ΜΑΡΊΑ
68

27
ΤΗΛΕΝΤΖΊΔΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ
59

28
ΤΟΥΣΤΣΌΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ
14

29
ΤΟΥΤΣΟΓΛΊΔΟΥ ΣΟΥΜΈΛΑ
19

30
ΤΣΑΚΊΡΗ ΒΑΣΙΛΕΊΑ
96

31
ΧΑΣΙΏΤΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
34


 υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι


Δημοτική  Κοινότητα Ευκαρπίας

1
ΑΒΡΑΜΊΔΗΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ
59


2
ΑΡΌΓΛΟΥ ΜΑΡΊΑ ΜΑΛΑΜΑΤΈΝΙΑ
17


3
ΓΚΡΟΖΟΎΔΗΣ ΠΑΣΧΆΛΗΣ
6


4
ΔΕΛΒΙΝΙΏΤΗ ΑΝΘΟΎΛΑ
10


5
ΙΟΡΔΑΝΆΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
36


6
ΚΑΡΑΚΛΊΔΟΥ ΕΛΊΖΑ
11


7
ΠΑΝΑΓΙΩΤΊΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
108
ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ ΒΗΘΛΕΈΜ
56


9
ΠΑΥΛΊΔΗΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ
2


10
ΠΟΡΦΥΡΆΚΗ ΣΩΤΗΡΊΑ
8


11
ΤΣΊΤΣΙΛΑ ΕΛΙΣΣΆΒΕΤ
19
Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης

1
ΑΝΤΩΝΙΆΔΗΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ
143

2
ΑΡΑΜΑΔΑΝΊΔΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
62

3
ΓΙΑΜΟΥΡΊΔΟΥ ΑΝΝΑ
108

4
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΎΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΉ
72

5
ΚΑΝΊΔΟΥ ΑΝΝΑ
231

6
ΚΕΤΣΕΤΖΊΔΟΥ ΕΛΈΝΗ
124

7
ΚΟΛΙΆΣΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ
88

8
ΜΕΛΙΣΣΊΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ
418

9
ΜΠΑΛΑΝΆΣΙΟΥ ΑΦΡΟΔΊΤΗ
59

10
ΝΟΤΆΚΗ-ΤΖΕΛΈΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ
214

11
ΤΣΕΜΕΚΊΔΟΥ ΕΥΔΟΞΊΑ
77

12
ΧΑΣΙΑΚΉΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
73
Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης

1
ΓΙΑΪΤΖΉΣ ΜΙΧΆΗΛ
51

2
ΓΟΥΡΛΟΜΆΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) 
87

3
ΘΕΡΜΌΣ ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ
112

4
ΛΈΤΣΟΥ ΓΑΛΆΤΕΙΑ
79

5
ΜΆΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΊΑ
85

6
ΜΗΝΆΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
146

7
ΡΑΚΙΤΖΉ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ
261

8
ΣΠΥΡΊΔΗΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ
59

9
ΤΕΡΖΟΠΟΎΛΟΥ ΜΑΡΊΑ
76

10
ΤΣΙΆΧΤΑΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
74

11
ΧΟΨΟΝΊΔΗΣ ΗΡΑΚΛΉΣ
80