Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Συναινέσεις...«Αναζήτηση ευρύτερων πολιτικών συναινέσεων»... Στο πλαίσιο των συνολικότερων διεργασιών στο αστικό πολιτικό σύστημα, αυτή η φράση «φοριέται» όλο και πιο πολύ το τελευταίο διάστημα, πολύ περισσότερο μάλιστα στις μέρες που έχουν μεσολαβήσει μετά τις ευρωεκλογές.
Να μην προχωρήσει δίχως την «ευρύτερη πολιτική συναίνεση», κάλεσε ο Αλ. Τσίπρας τον Αντ. Σαμαρά, σε ό,τι αφορά τα θέματα της διαχείρισης του χρέους, των ιδιωτικοποιήσεων, του διορισμού επιτρόπου στην ΕΕ και διοικητή στην Τράπεζα της Ελλάδας. «Να πάρουμε πρωτοβουλίες για συναίνεση και συνεννόηση», ανέφερε προχτές σε συνέντευξη Τύπου ο Ευ. Βενιζέλος, προτάσσοντας κι αυτός συγκεκριμένα ζητήματα, όπως είναι η διαπραγμάτευση για το χρέος, το θεσμικό πλαίσιο και ο εκλογικός νόμος, η εξωτερική πολιτική και η πολιτική Αμυνας. «Ελάτε έστω και σαν παρατηρητές στη διαπραγμάτευση», καλούσε τις προάλλες τον ΣΥΡΙΖΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Σ. Κεδίκογλου. Το θέμα της «εθνικής συνεννόησης» θέτουν όλο και πιο συχνά όλα σχεδόν τα αστικά ΜΜΕ, ενώ αντίστοιχες εκκλήσεις απηύθυναν και οι βιομήχανοι στην προχτεσινή συνέλευση του ΣΕΒ.
Αντικειμενικά, πίσω από την κοκορομαχία των κομμάτων της αστικής διαχείρισης, είναι πια «φως φανάρι» ότι κάτι «ψήνεται», ότι έχουν πέσει συγκεκριμένα ζητήματα στο τραπέζι ενός διαλόγου με φόντο τα συνολικότερα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, ενός «πάρε - δώσε» από το οποίο τίποτα το θετικό δεν έχει να περιμένει ο λαός.

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (http://www.protodikeio-thes.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/downloads/ekloges14/apotel/ypo/anal_ypo_pavlos_melas.pdf)

υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι

Εκλογική Περιφέρεια Ευκαρπίας


1
ΑΒΡΑΜΊΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
1712
ΑΡΌΓΛΟΥ ΦΏΤΙΟΣ
483
ΓΚΟΎΣΕΒ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ
284
ΚΡΟΥΣΤΆΛΛΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
131


5
ΜΆΓΓΟΥ ΚΟΝΔΥΛΊΑ
756
ΜΟΥΣΤΆΚΑ ΜΑΡΊΑ
1007
ΠΑΝΑΓΙΩΤΊΔΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ
328
ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ
849
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΎΔΗ ΜΑΡΊΑ
62Εκλογική Περιφέρεια Πολίχνης


1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΆΔΟΥ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ
298


2
ΑΝΘΊΤΣΑΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ
52


3
ΑΡΒΑΝΙΤΊΔΗΣ ΠΑΎΛΟΣ
761


4
ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΊΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
100


5
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΊΔΟΥ ΜΑΡΊΑ
111


6
ΔΗΜΆΤΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
97


7
ΕΛΕΥΘΕΡΙΆΔΟΥ ΕΜΟΡΦΎΛΗ (ΕΜΥ)
100


8
ΕΞΑΔΑΚΤΎΛΟΥ ΚΑΡΟΛΊΝΑ-ΗΛΈΚΤΡΑ
79


9
ΕΥΘΥΜΙΆΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
59


10
ΙΩΑΝΝΊΔΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
88


11
ΚΟΛΟΒΟΎ ΕΥΑΝΘΊΑ
72


12
ΚΟΥΤΣΟΥΡΆΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ
51


13
ΜΠΑΚΟΓΙΏΡΓΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
149


14
ΜΠΈΛΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΊΔΟΥ ΑΘΗΝΆ
88


15
ΜΩΫΣΊΔΗΣ ΤΖΌΝΙΚ (ΓΙΏΡΓΟΣ)
31


16
ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΊΔΗΣ ΝΑΠΟΛΈΩΝ
171


17
ΝΏΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ
131


18
ΟΚΜΕΛΑΣΒΊΛΗ  ΝΊΝΑ (ΦΩΤΙΆΔΟΥ)  
33


19
ΠΑΛΆΝΤΖΑΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
88


20
ΠΑΝΑΓΙΩΤΊΔΟΥ ΑΦΡΟΔΊΤΗ
103


21
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΎΛΟΥ ΑΝΝΑ
94


22
ΠΆΣΣΑΡΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ
39


23
ΠΟΠΟΒΊΔΗ ΕΥΓΕΝΊΑ
70


24
ΠΡΑΦΤΣΙΏΤΗ ΔΈΣΠΟΙΝΑ
69


25
ΣΤΟΛΤΊΔΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ
129


26
ΤΑΪΤΖΌΓΛΟΥ ΙΩΆΝΝΗΣ
42


27
ΤΑΡΧΑΝΊΔΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
60


28
ΤΑΣΙΟΎΔΗΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ
104


29
ΤΆΤΣΗΣ ΠΈΤΡΟΣ
60


30
ΤΖΕΛΈΠΗ ΜΑΡΟΎΔΑ (ΜΑΡΩ)
76


31
ΤΌΛΟΖΛΗΣ ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ
131


32
ΤΣΕΛΕΜΠΌΝΗ ΣΟΦΊΑ
57


Εκλογική Περιφέρεια Σταυρούπολης

1
ΑΛΜΠΑΝΊΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
57

2
ΑΛΧΑΖΊΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΉΣ
329

3
ΑΝΔΡΙΑΝΊΔΟΥ ΧΡΙΣΤΊΝΑ
82

4
ΑΣΗΜΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ
37

5
ΓΟΥΣΌΠΟΥΛΟΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ
17

6
ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
67

7
ΕΛΕΥΘΕΡΙΆΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΉ
64

8
ΖΈΡΒΑ ΕΛΙΣΆΒΕΤ
67

9
ΘΕΟΓΝΏΣΤΟΥ ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ
59

10
ΘΕΟΧΑΡΟΎΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΉ
96

11
ΚΟΝΙΆΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
34

12
ΚΟΤΑΝΊΔΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
907

13
ΚΟΥΤΣΟΝΊΔΑ ΜΥΡΤΏ
53

14
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΉ
67

15
ΜΑΝΟΥΣΑΡΊΔΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
36

16
ΜΑΝΩΛΟΠΟΎΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ
32

17
ΜΑΥΡΟΥΔΉΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
57

18
ΜΠΕΝΆΚΗΣ ΜΙΧΑΉΛ
42

19
ΜΠΙΤΖΈΝΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ
64

20
ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΈΑΣ
32

21
ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΉΣ
22

22
ΠΑΤΑΡΊΔΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
76

23
ΡΑΚΙΤΖΉ ΦΩΤΕΙΝΉ
60

24
ΣΙΔΗΡΟΠΟΎΛΟΥ ΒΑΡΒΆΡΑ
42

25
ΣΠΥΡΊΔΟΥ ΣΟΦΊΑ
89

26
ΤΖΑΝΉ ΜΑΡΊΑ
68

27
ΤΗΛΕΝΤΖΊΔΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ
59

28
ΤΟΥΣΤΣΌΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ
14

29
ΤΟΥΤΣΟΓΛΊΔΟΥ ΣΟΥΜΈΛΑ
19

30
ΤΣΑΚΊΡΗ ΒΑΣΙΛΕΊΑ
96

31
ΧΑΣΙΏΤΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
34


 υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι


Δημοτική  Κοινότητα Ευκαρπίας

1
ΑΒΡΑΜΊΔΗΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ
59


2
ΑΡΌΓΛΟΥ ΜΑΡΊΑ ΜΑΛΑΜΑΤΈΝΙΑ
17


3
ΓΚΡΟΖΟΎΔΗΣ ΠΑΣΧΆΛΗΣ
6


4
ΔΕΛΒΙΝΙΏΤΗ ΑΝΘΟΎΛΑ
10


5
ΙΟΡΔΑΝΆΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
36


6
ΚΑΡΑΚΛΊΔΟΥ ΕΛΊΖΑ
11


7
ΠΑΝΑΓΙΩΤΊΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
108
ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ ΒΗΘΛΕΈΜ
56


9
ΠΑΥΛΊΔΗΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ
2


10
ΠΟΡΦΥΡΆΚΗ ΣΩΤΗΡΊΑ
8


11
ΤΣΊΤΣΙΛΑ ΕΛΙΣΣΆΒΕΤ
19
Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης

1
ΑΝΤΩΝΙΆΔΗΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ
143

2
ΑΡΑΜΑΔΑΝΊΔΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
62

3
ΓΙΑΜΟΥΡΊΔΟΥ ΑΝΝΑ
108

4
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΎΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΉ
72

5
ΚΑΝΊΔΟΥ ΑΝΝΑ
231

6
ΚΕΤΣΕΤΖΊΔΟΥ ΕΛΈΝΗ
124

7
ΚΟΛΙΆΣΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ
88

8
ΜΕΛΙΣΣΊΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ
418

9
ΜΠΑΛΑΝΆΣΙΟΥ ΑΦΡΟΔΊΤΗ
59

10
ΝΟΤΆΚΗ-ΤΖΕΛΈΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ
214

11
ΤΣΕΜΕΚΊΔΟΥ ΕΥΔΟΞΊΑ
77

12
ΧΑΣΙΑΚΉΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
73
Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης

1
ΓΙΑΪΤΖΉΣ ΜΙΧΆΗΛ
51

2
ΓΟΥΡΛΟΜΆΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) 
87

3
ΘΕΡΜΌΣ ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ
112

4
ΛΈΤΣΟΥ ΓΑΛΆΤΕΙΑ
79

5
ΜΆΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΊΑ
85

6
ΜΗΝΆΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
146

7
ΡΑΚΙΤΖΉ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ
261

8
ΣΠΥΡΊΔΗΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ
59

9
ΤΕΡΖΟΠΟΎΛΟΥ ΜΑΡΊΑ
76

10
ΤΣΙΆΧΤΑΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
74

11
ΧΟΨΟΝΊΔΗΣ ΗΡΑΚΛΉΣ
80