Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Επερώτηση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Θεσσαλονίκης για το ΓΣ «Ο Ηρακλής»Επερώτηση σχετικά με τη δράση και τα αποτελέσματα της Επιτροπής που συγκροτήθηκε για τη διάσωση του ΓΣ «O Ηρακλής» κατέθεσε στον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας η «Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλονίκης.
Η επερώτηση είναι η εξής:
«Στις 25 Νοεμβρίου 2013, με ομόφωνη απόφαση της Οικ. Επ. της ΠΚΜ, ανακλήθηκε η 1723/18.11.13 απόφασή της για τον ΓΣ "Ο Ηρακλής" και παραπέμφθηκε το θέμα του προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΚΜ.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΚΜ συνεδρίασε έκτακτα την ίδια μέρα (25.11.13) και ώρα 14.00, με μοναδικό θέμα "Αίτημα ανάκλησης απόφασης της ΟΕ. με αριθμό 1721/18.11.2013 περί προσφυγής για λύση στο αρμόδιο Δικαστήριο, του Σωματείου ΓΣ "Ο Ηρακλής" και έλαβε την 269/25.11.13 απόφαση, σύμφωνα με την οποία:
 Α. Οι υπηρεσίες της ΠΚΜ θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή του πορίσματος των οικονομικών επιθεωρητών του ΣΔΟΕ προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, διότι δεν προκύπτει σχετική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι από τη σχετική έκθεση του ΣΔΟΕ δεν τεκμηριώνεται η αλλαγή του σκοπού του σωματείου ΓΣ "Ο Ηρακλής" από αθλητικό σε κερδοσκοπικό.
Β. Εγκρίνει τη σύσταση επιτροπής, με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα έως το τέλος Δεκεμβρίου 2013 και με επικεφαλής τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης κ. Γιώργο Τσαμασλή, που θα έχει σκοπό τη διάσωσης του ιστορικού σωματείου ΓΣ "Ο Ηρακλής" της Θεσσαλονίκης.
Επειδή είναι γνωστό ότι:
Η συσταθείσα επιτροπή συνεδρίασε μια περίπου εβδομάδα μετά τη συγκεκριμένη απόφαση του ΠΣ ΠΚΜ με θέμα "τη διερεύνηση του ρόλου της".
Επειδή έκτοτε ουδεμία ενημέρωση είχε το ΠΣ ΠΚΜ για τις παρεμβάσεις της επιτροπής αυτής και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών της σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, τα οποία με βάση την απόφαση συγκρότησής της έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31.12.2013.
Επερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης:
1. Ποιες ενέργειες έγιναν από τις υπηρεσίες της ΠΚΜ;
2. Ποια τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης Επιτροπής που συγκροτήθηκε για τη διάσωση του ΓΣ "O Ηρακλής";».